Definisi Media & Artist

Media adalah alat perhubungan untuk menyimpan data dan menyampaikan informasi kepada umum.

Terdapat dua kategori media iaitu:

1) Print Media - Terbitan dalam bentuk Buku, Surat Khabar, Journal, Majalah & Laporan
2) Broadcasting - Television, Radio, Wayang, Video Games, Website & Media Sosial

Fokus utama sebagai perancang media adalah untuk memastikan mesej dapat disampaikan mengikut golongan sasaran.
Selain itu:
- Memastikan sentiasa mengikuti perkembangan terkini
- Penaiktarafan teknologi mengikut keperluan semasa
- Mengenal pasti kesan dari segi jangka panjang dan masa yang singkat mengikut medium penyampaian
- Analisis Kekuatan & Kelemahan setiap medium penyampaian

Faktor pemilihan media:
a) Karakter Produk atau Servis
b) Permintaan Pasaran
c) Objektif Pemasaran
d) Kepelbagaian Strategi
e) Budget
f) Pesaing
g) Masa depanArtist

Artis adalah seseorang yang, kreatif, inovatif, atau mahir dalam sesuatu bidang seni. Perkataan Artis di ambil dari Bahasa Inggeris ( Artist ) yang bermaksud Seniman
 

Para Cendiakawan dan sejarah seni serta pengkritik seni mendefinisikan artis sebagai seseorang yang menghasilkan seni mengikut kemahiran tersendiri.

Istilah artis telah digunakan sejak seawal tahun 1980-an untuk menggantikan istilah Seniman dan Seniwati kerana ia lebih menarik dan mengikut peredaran zaman.

Terdapat pelbagai jenis artis. Antaranya ialah pelakon, penari, penyanyi / pemuzik dan pelukis.